Υπηρεσίες > Διαγνωστικές εργαστηριακές δοκιμές

Μια ευρεία σειρά διαγνωστικών δοκιμών:

  • Βιοχημικές
  • Αιματολογικές
  • Κυτταρολογικές
  • Παρασιτολογικές
  • Μικροβιολογικές
  • Ανάλυση ούρων
  • Ορολογική εξέταση Leishmania spp. (kalazar) και άλλες ασθένειες.
  • Ενδοκρινολογικές
  • Αλλεργιολογικός έλεγχος