Υπηρεσίες > Προληπτική φροντίδα

Τα μέτρα προληπτικής φροντίδας βοηθούν το κατοικίδιο ζώο σας να παραμείνει υγιές καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής του. Ορισμένες από τις υπηρεσίες προληπτικής φροντίδας που παρέχουμε περιγράφονται παρακάτω:

  • Πλήρης ετήσιος έλεγχος υγείας/εξετάσεις
  • Εμβολιασμοί – Προσαρμόζουμε το πρόγραμμα εμβολιασμού στις ατομικές ανάγκες του κατοικίδιου ζώου σας.
  • Συστάσεις για τον έλεγχο των παρασίτων. Έλεγχος κοπράνων και αποπαρασίτωση, εάν είναι απαραίτητο
  • Ετήσιος εργαστηριακός έλεγχος, εφόσον ενδείκνυται
  • Πιστοποιητικά υγείας για ταξίδια
  • Συμβουλές διατροφής
  • Τοποθέτηση μικροτσίπ
  • Οδοντιατρικοί έλεγχοι