Υπηρεσίες > Ακτινογραφίες και υπέρηχοι

Αν και υπάρχουν πολλές διαγνωστικές δοκιμές που μπορούν να πραγματοποιηθούν στο εσωτερικό περιβάλλον του σπιτιού σας, υπάρχουν μερικές διαγνωστικές δοκιμασίες που δεν παρέχουμε, όπως ακτινογραφίες. Αν χρειαστεί, μπορεί να σας παραπέμψουμε σε ειδικά ακτινολογικά κέντρα για περαιτέρω αξιολόγηση.